20220531reglement.jpg

Reglement Avondvierdaagse Kampen

Via deze pagina brengen we u graag op de hoogte van de voorschriften die
gelden tijdens de avondvierdaagse.
01
De Stichting comité avondvierdaagse Kampen draagt onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid, en is op geen enkele wijze aansprakelijk, voor de gezondheid van de deelnemers.
02
De wandelgroepen inclusief leiders mogen maximaal de helft van de rijbaan in beslag nemen. U dient zoveel mogelijk rechts op de weg te wandelen.
03
Een wandelgroep inclusief leiders mag uit maximaal 40 deelnemers bestaan
04
In de bebouwde kom mogen wandelgroepen elkaar niet passeren.
  • Buiten de bebouwde kom mag dit wel. Wij adviseren om voor het passeren met de leider van de in te halen groep te overleggen
  • Haal de groep zo snel mogelijk in.
05
De onderlinge afstand tussen de wandelgroepen dient minimaal 30 meter te zijn. Dit in verband met eventueel tussenvoegend verkeer.
06
Het verkeer van rechts heeft altijd voorrang. Tenzij u op een voorrangsweg loopt, een voorrangskruising nadert of indien er op een kruising, door de organisatie aangestelde verkeersregelaars, het verkeer regelen.
07
Alle deelnemers vertrekken vanaf het startpunt op het Burgemeester Berghuisplein.
08
Zingen nabij begraafplaatsen moet voorkomen worden.
09
In eerste plaats dienen de aanwijzingen van de politie opgevolgd te worden.
10
Orders gegeven door of namens de marsleider dienen opgevolgd te worden.
11
De marsleider is herkenbaar aan een blauw hesje.
12
De controleurs zijn herkenbaar aan een geel hesje.
13
De verkeersregelaars zijn herkenbaar aan officieel geel/oranje hesje. De A4D Kampen maakt gebruik van gecertificeerde verkeersregelaars.
14
De avondvierdaagse bestaat uit 4 avonden wandelen. Deelnemers dienen alle avonden te wandelen.
15
Tijdens de avondvierdaagse is vervuiling van het parcours verboden.
  • Bij vervuiling heeft de marsleider het recht de vervuilende deelnemer/wandelgroep uit te sluiten van verdere deelname.
  • Om vervuiling te voorkomen kan iedere leider voor aanvang van de wandeling elke dag een plastic afvalzak ophalen op het startbureau.
  • Op het Burgemeester Berghuisplein is een container aanwezig waar het afval gedeponeerd kan worden.
16
De leider moet vooraan de groep de startkaart aan de controleur tonen, hierna wachten tot de groep geteld is en het kaartje is geknipt.
17
Het maken van muziek is volgens de Auteurswet 1912 aan rechten onderhevig en hierdoor verboden.
18
De startkaarten dienen voor 22:00 uur te zijn ingeleverd.
19
Door het geringe aantal deelnemers aan de 15km mars is het voor de organisatie niet mogelijk hen een vrije oversteek of doorgang te garanderen. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de deelnemers zelf. Wel is er voor noodgevallen een telefoonnummer beschikbaar. Wandelaars worden wel gecontroleerd.

Openingstijden startbureau:

  • Openingstijden startbureau tijdens de inschrijfavonden van 18:30 tot 20:00 uur.
  • Openingstijden startbureau tijdens de A4D avonden van 17:00 tot 22:00 uur.

website: Kamels

logo/huisstijl: Pankra

foto's: Foto Tennekes

A4DKampen© 2023
A4D_logo_75.png